Poskromienie

Opis

Spektakl Poskromienie to odpowiedź na doświadczenie kryzysów wynikających z różnorodnych poskromień wymuszanych na nas przez kulturę i społeczeństwo.(...)

Ale także o każdym z nas. O naszym tu i teraz. O wolności. O nieprzekraczalnych granicach.

Źródło:

www.teatrpolskiwpodziemiu.pl

fot. / proj. Natalia Kabanow