Mojżesz

Opis

Odwołując się do mitu Mojżesza i postaci Freuda, twórcy eksplorują temat potencjalnego przełomu duchowego oraz wizji nowej Ziemi Obiecanej.

Źródło:

www.teatrpolskiwpodziemiu.pl

proj. Natalia Kabanow