Stańczyk

Opis

Stańczyk to, opowiadana z perspektywy krakowskiego zamczyska historia naszych dawnych władców: Zygmunta Starego, Bony Sforzy i Zygmunta II Augusta. Historia ich zmagań, marzeń, planów i słabości. A także historia towarzyszącej im dziwnej postaci błazna.

Źródło:

www.teatr-rozrywki.pl

fot. / proj. Natalia Kabanow