Instytut Jerzego Grotowskiego / Teatr Zar

Opis

Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych.